Ponedeljek, December 04, 2023
   
Text Size
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:414. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:742. Error 9: Invalid character

Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji

Untitled document Potomci priseljencev so manj uspešni v družbi, saj imajo zaradi vpliva najmanj dveh kultur in jezikov, ve? težav s samopodobo, kulturno identiteto in dosegajo slabše u?ne uspehe, ki vplivajo na kasnejši slabši položaj na trgu dela; to dejstvo je vzro?no-posledi?no povezano z odnosom ve?inske kulture do manjšinske, kajti ve?inska kultura v odnosu na manjšinsko ne vzpostavlja pogojev za sobivanje, temve? je asimilacijsko naravnana.

Projekt Bošnjaške kulturne zveze Slovenije »Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji« naslavlja tako otroke priseljencev kot tudi pripadnike ve?inske kulture. Otroci bosansko-hercegovskih priseljencev bodo s spoznavanjem izvornega jezika in kulture razvijali jezikovne veš?ine in s tem krepili u?ne sposobnosti, ki so prenosljive na drugi jezik in so pomembne za uspešnost v izobraževalnem sistemu. Mati?no kulturo bodo za?eli pozitivno vrednotiti, izgradili bodo lastno kulturno identiteto in razvijali pozitivno samopodobo, prosti ?as pa bodo preživeli ustvarjalno skozi uporabo razli?nih medijev in promocijo pozitivnih vidikov kulturnih in jezikovnih raznolikosti. Pripadniki ve?inske kulture in širša javnost, pa bodo s pomo?jo projekta spoznavali kulture priseljenskih skupnosti. Sam projekt je naravnan k spodbujanju razvoja pozitivnega odnosa gostiteljske skupnosti do izvornega jezika priseljencev, ki je pomemben za oblikovanje samozavesti in identitete otrok priseljencev in njihovih družin.

S projektom želimo dolgoro?no prispevati k uvedbi bosanskega jezika in kulture med izbirne predmete v šolah, pri ?emer bomo lahko ponudili že pripravljen in preizkušen model pouka ter strokovno pripravljeno in preizkušeno gradivo. Na ta na?in bo manjšinska kultura pridobila potrebno priznanje kot enakovredna ve?inski, prostor v javnem življenju in dostopnost za vse otroke in mlade na podro?ju celotne države.

Projekt je podprt z donacijo Švice v okviru švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

Šola bosanskega jezika in kulture se izvaja:
v prostorih Bošnjaškega mladinskega društva Velenje v treh starosnih skupinah in naslednjih terminih:
-sobota od 13.00 do 14.00 
-sobota od 15.00 do 17.00
-nedelja od 13.00 do 15.00
v prostorih društva Ljiljan v Ljubljani v naslednjih terminih:
-sreda od 16.00 do 18.00
v prostorih društva Biser Jesenice v naslednjih terminih:
-torek od 16.00 do 18.00
-?etrtek od 16.00 do 18.00

Avtor projekta: Danijela Guti?

                                                                         

 

 

 

 Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Copyright © Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridržane