Ponedeljek, December 04, 2023
   
Text Size
Untitled document

slikalogo_new

image image image image
ola bosanskega jezika na po?itnicah do septembra
Dnevi Bosne in Hercegovine v Velenju
ola bosanskega jezika in kulture predstavljena v kratkem filmu o Bosancih v Velenju
ola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji
ola bosanskega jezika na po?itnicah do septembra ola bosanskega jezika na po?itnicah do septembra ola bosanskega jezika na po?itnicah do septembra ola bosanskega jezika in kulture, ki se izvaja v sklopu projekta Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji, bo u?encem na voljo ponovno od septembra dalje.
Dnevi Bosne in Hercegovine v Velenju V terminu od 26. junija do 28. junija 2012 je v Velenju potekal ve?dnevni projekt: Dnevi Bosne in Hercegovine v Sloveniji. U?enci ole bosanskega jezika iz Velenja, so v sklopu ole obiskali nekatere dogodke v bogatem programu, ki so ga pripravili organizatorji.      
ola bosanskega jezika in kulture predstavljena v kratkem filmu o Bosancih v Velenju Ekipa Drutva za mehek pristanek iz Krkega (DZMP), podprta z EVS prostovoljci iz Belorusije, Francije, Portugalske in panije, je v sklopu svojega multimedijskega projekta gostovala v KRMC Velenje. Ena od tem za snemanje filma se je nanaala na Bosance in Hercegovce v Velenju, zato so k sodelovanju povabili Bonjako mladinsko kulturno drutvo.
ola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji ola bosanskega jezika in kulture v Sloveniji Bonjaka kulturna zveza Slovenije je v aprilu 2012 pri?ela z izvajanjem projekta, Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji''. V sklopu projekta je udeleencem omogo?eno brezpla?no u?enje bosanskega jezika in kulture. Gre za poskusni pouk, v sklopu prej omenjenega projekta, katerega namen je spodbuditi pozitivno vrednotenje manjinskih kultur in tako omogo?iti bolj kakovostno socialno vklju?enost mladih iz bonjake skupnosti v okolju, v katerem ivijo.

O projektu

Potomci priseljencev so manj uspeni v drubi, saj imajo zaradi vpliva najmanj dveh kultur in jezikov, ve? teav s samopodobo, kulturno identiteto in dosegajo slabe u?ne uspehe, ki vplivajo na kasneji slabi poloaj na trgu dela; to dejstvo je vzro?no-posledi?no povezano z odnosom ve?inske kulture do manjinske, kajti ve?inska kultura v odnosu na manjinsko ne vzpostavlja pogojev za sobivanje, temve? je asimilacijsko naravnana.

 

Pokrovitelji / Sponzori

Untitled document

Projekt Korenine v Bosni, drevo v Sloveniji se financira v okviru slovensko-vicarskega programa sodelovanja za zmanjevanje gospodarskih in socialnih razlik v razirjeni evropski uniji (t.i. vicarski prispevek). Kar pomeni da je glavni pokrovitelj tega projekta  vicarska konfederacija.

logobksztr          logoswiss2

Ja poha?am kolu bosanskog jezika i kulture. A TI?

 Podprto z donacijo vice v okviru vicarskega prispevka razirjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bonjaka kulturna zveza Slovenije.

Copyright Bonjaka kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridrane