Ponedeljek, December 04, 2023
   
Text Size
Napaka
  • XML Parsing Error at 1:414. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:742. Error 9: Invalid character

"Korijeni u Bosni, stablo u Sloveniji"

Untitled document Op?enito važi pravilo, da su potomci doseljenika manje uspješni u društvu od ostalih vršnjaka. Razlog za to možemo tražiti u ?injenici, da na njih uti?u najmanje dvije kulture i dva jezika, iz tog razloga su skloni problemima sa samovrednovanjem i kulturnim identitetom, u školi postižu lošiji uspjeh, što kasnije donosi lošiji položaj na tržištu rada. Ta ?injenica je uzro?no-posljedi?no vezana na odnos ve?inske kulture naspram manjinske. Prva u odnosu sa drugom ne gradi uvjeta za suživot nego je asimilacijski orijentirana.

Projekt Bošnja?kog kulturnog saveza Slovenije »Korijeni u Bosni, stablo u Sloveniji« nagovara tako djecu doseljenika kao i pripadnike ve?inske kulture. Djeca bosanskohercegova?kih doseljenika ?e upoznavanjem izvornog jezika i kulture razvijati jezi?ke vještine i s tim utvr?ivati sposobnosti u?enja. Te vještine su prenosive i na drugi jezik, a jako su bitne za uspješnost u obrazovnom sistemu. Po?eti ?e pozitivno vrednovati mati?nu kulturu, izgraditi vlastiti kulturni identitet i razvijati pozitivno samovrednovanje. Slobodno vrijeme ?e provesti kreativno upotrebom razli?itih medija i promocije pozitivnih aspekata kulturne i jezi?ke raznolikosti. Pripadnici ve?inske kulture i šira javnost ?e uz pomo? projekta imati priliku upoznati kulture doseljeni?kih zajednica. Sam projekt promoviše pozitivan odnos ve?inske zajednice do izvornog jezika doseljenika, taj odnos je jako bitan za formiranje samopouzdanja i identiteta djece doseljenika i njihovih porodica

Dugoro?no želimo s projektom posti?i uvo?enje bosanskog jezika, kao maternjeg jezika i bošnja?ke kulture, kao izborni predmet u slovenski obrazovni sistem. Da bi do toga došlo ponudit ?emo ve? pripremljen model nastave i stru?no pripremljeno i testirano gradivo. Na taj na?in ?e manjinska kultura dobiti potrebno priznanje kao jednakovrijedna ve?inskoj, prostor u javnom životu i dostupnost za svu djecu i mlade na podru?ju cijele države

Projekt podržava donacija Švicarske u okviru švicarske podrške raširenoj Evropskoj uniji.

Škola bosanskog jezika i kulture izvodi se:
u prostorijama Bošnja?kog omladinskog kulturnog udruženja Velenje u tri starosne grupe i sljede?im terminima:
-subota od 13.00 do 14.00 
-subota od 15.00 do 17.00
-nedjelja od 13.00 do 15.00
u prostorijama društva Ljiljan u Ljubljani u sljede?im terminima:
-srijeda od 16.00 do 18.00
u prostorijama društva Biser Jesenice u sljede?im terminima:
-utorak od 16.00 do 18.00
-?etvrtak od 16.00 do 18.00

Autor projekta: Danijela Guti?

 Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt izvaja Bošnjaška kulturna zveza Slovenije.

Copyright © Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Vse pravice pridržane